• Individualių darbo sutarčių rengimas ir šių sutarčių nutraukimas
  • Darbuotojų  komandiruotės
  • Drausminės nuobaudos, individualūs ar kolektyviniai atleidimai
  • Kolektyvinės sutartys, nekonkuravimo ir konfidencialumo sutartys