GPM313 pildymo taisyklių pakeitimai dėl GPM tarifų taikymo

Nuo 2020 metų pasikeitė darbo užmokesčiui ir kitoms GPMĮ 6 str. 1-1 dalyje nurodytoms pajamoms taikomas progresinis GPM tarifas, kuris taikomas viršijus metinę VDU ribą. Viršijus ribą (84 šalies VDU – 104 277,60 Eur), nuo 2020 metų bus skaičiuojamas 32 proc. GPM tarifas.

Visą teisės aktą skaityti:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d0fd85623e2111eabd71c05e81f09716?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=3edb7624-1406-4e4c-a9a4-d01544383ee8

Šaltinis:

https://e-seimas.lrs.lt ;

https://www.mokesciu-sufleris.lt