• Pardavimo sąskaitų faktūrų išrašymas ir suvedimas į apskaitą;
 • Pirkimo sąskaitų faktūrų suvedimas į apskaitą;
 • Bankų ir kasos dokumentų registravimas apskaitoje;
 • Pirkėjų, tiekėjų skolų apskaita;
 • Bankinių pavedimų formavimas;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Atsargų apskaita;
 • Darbo užmokesčio, atostoginių ir kt. apskaičiavimas ir registravimas apskaitoje;
 • Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas apskaitoje;
 • Deklaracijų paruošimas ir pateikimas VMI, SODRAI ir kitoms institucijoms;
 • Metinės finansinės atskaitomybės paruošimas;
 • Kliento interesų atstovavimas patikrinimų metu;
 • Klientų konsultacijos mokesčių ir apskaitos klausimais.