Keičiasi tarptautinės prekybos taisyklės: kada taikomas 0 proc.

Keičiasi tarptautinės prekybos taisyklės: kada taikomas 0 proc. PVM tarifas prekių tiekimo į ES, trikampės prekybos schemos taikymo, konsignacinės prekybos ES teritorijoje, grandininių tiekimų per tarpininkus ES teritorijoje atvejais.

Pakeitimai padaryti ne Lietuvos, o Europos Sąjungos iniciatyva, įgyvendinant 2018-12-04 Tarybos direktyvą (ES) 2018/1910, kuria buvo pakeista PVM direktyva 2006/112/EB. Šis pakeitimas turi suderinti ir supaprastinti valstybių narių tarpusavio prekybą.

Nuo 2020-01-01:

1. Parduodant prekes į ES, 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tik tuo atveju, jeigu pirkėjas kitoje ES valstybėje narė yra įsiregistravęs kaip PVM mokėtojas (PVMĮ 49 str. 1 d.). Jokių išimčių nei teismai, nei mokesčių inspekcija nebegalės taikyti. Antroji sąlyga, kuri privaloma norint taikyti 0 proc. PVM tarifą – pardavėjas tiekimą į ES turi būti deklaravęs prekių tiekimo į ES ataskaitoje (FR0564).

2. Trikampė prekyba veiks ir tuomet, kai LT įmonė parduos prekes kitam LT PVM mokėtojui tarpininkui, jeigu šis turi kitos ES valstybės narės PVM kodą ir įsigydamas prekes jį nurodė (PVMĮ 33-1 str. 3 d.).

3. Vykdant grandininius prekių tiekimo sandorius (kai vyksta vienas gabenimas, bet keli perpardavimai), 0 proc. PVM tarifas taikomas tik vienoje grandyje, kai prekės perduodamos tam tarpininkui, kuris jas išgabena į kitą valstybę narę. Jeigu šis tarpininkas, įsigydamas prekes, nurodė savo LT PVM kodą, pardavėjas taiko 21 proc. PVM, o 0 proc. PVM tarifą gali taikyti tik prekes išgabenantis tarpininkas (PVMĮ 2 str. 10-1 ir 33-1 d., 9-2 str.).

4. Suvienodintos konsignacinės prekybos į ES atveju prekių pervežimas į kitą valstybę narę, kur jos bus sandėliuojamos, bus laikomas prekių tiekimu į ES ir bus galima taikyti 0 proc. PVM, jeigu iš anksto bus sudaryta sutartis su pirkėju, kurio sandėliuose prekės bus sandėliuojamos, o vėliau dalimis jam parduodamos. Prekės turi būti registruojamos specialiuose pardavėjo ir pirkėjo žurnaluose. Išgabenimas deklaruojamas prekių tiekimo į ES ataskaitoje (FR0564). Prekės turi būti parduotos per 12 mėnesių nuo atgabenimo. 0 proc. PVM tarifas išsaugomas ir tuomet, kai per 12 mėn. laikotarpį pasikeičia pirkėjas (PVMĮ 4-2 str.).

5. Importuojamos ir į kitą ES valstybę narę išgabenamos prekės bus atleistos nuo importo PVM (taikomas 0 proc. PVM) tik tuo atveju, jeigu prekės į kitą ES valstybę narę išgabenamos per 7 dienas (PVMĮ 35 str. 2 d.).

Originalus teisės aktų tekstas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0eda5d0f56411e9b1edb3c76ab78f41?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=df0c2014-0773-4812-a2f0-9b24cf9c2fda

Šaltinis: https://www.mokesciu-sufleris.lt