• Konsultacijos visais mokesčių klausimais, įskaitant pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų ir kitų mokesčių klausimais
  • Mokestinio rezidavimo sprendimai
  • Mokestiniai ginčai ir jų sprendimai
  • Klientų atstovavimas valstybės institucijose
  • Konsultacijos muitų klausimais
  • Mokesčių peržiūra ir optimizavimas