VMI PAAIŠKINA, KADA KOKIE GPM TARIFAI TAIKOMI NUO 2019 M.

VMI paaiškina, kada kokie GPM tarifai taikomi nuo 2019 m.

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškina, kaip nuo 2019 m. keičiasi mokesčių lengvatos, neapmokestinamojo pajamų dydžio ir tarifų taikymas.

1. Koks mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) bus taikomas 2019 metais?

Maksimalus mėnesio NPD – 300 Eur, taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys minimalios mėnesinės algos (MMA), galiosiančios 2019 01 01, vieno dydžio.

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį bus didesnės nei vienos MMA suma, taikytinas mėnesio NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 300 – 0,15 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 2019 01 01 galiosiančios MMA vienas dydis). Gyventojams, kuriems nustatytas 0–25% darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat asmenims, kuriems yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD – 353 Eur.

Gyventojams, kuriems nustatytas 30–55% darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD – 308 Eur.

2. Kaip bus taikomas NPD, jeigu darbuotojui tą patį mėnesį bus išmokėtas darbo užmokestis ir ligos išmoka?

Taikytinas NPD apskaičiuojamas pagal mėnesio NPD formulę, įvertinus bendrą darbo užmokesčio ir ligos pašalpos sumą, o pritaikomas proporcingai darbo užmokesčiui ir ligos išmokai.

3. Kokios naujos lengvatos?

Apmokestinamąsias pajamas galima bus sumažinti:

1) pensijų įmokomis į pensijų fondus, kurias gyventojas moka kaip papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3% šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos,

2) iki 2.000 Eur suma, sumokėta už:

– pastatų apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą)) darbus,

-suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas,

– nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

4. Ar svarbu, kas atliks pastatų apdailos, remonto darbus, suteiks automobilių remonto ir vaikų priežiūros paslaugas?

Taip, svarbu. Šiuos darbus atlikti ir/ar paslaugas suteikti turės Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas arba registruotis mokesčių mokėtoju privalantis asmuo.

5. Ar išliko lengvata gyvybės draudimo, pensijų įmokoms į III pakopos pensijų fondus, įmokoms už studijas bei palūkanoms už būstą?

Taip, apmokestinamąsias pajamas ir toliau galima bus mažinti ir šiomis išlaidomis (visos išlaidos nustatytos GPMĮ 21 straipsnio 1 dalyje) ir, kaip ir anksčiau, bendra atimamų išlaidų suma negalės viršyti 25% apmokestinamųjų pajamų.

Naujovė yra ta, kad gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų (pagal PKĮ ir III pakopos pensijų kaupimą) bendra suma bet kokiu atveju negalės viršyti 1.500 Eur (iki pakeitimo buvo 2.000 Eur).

6. Ar gyvybės draudimo ir kitomis numatytomis išlaidomis bus galima mažinti visas pajamų mokesčiu apmokestintas pajamas?

Visas, išskyrus ne individualios veiklos pajamas už parduotas atliekas ir pajamas, nuo kurių pajamų mokestis sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą.

7. Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas autoriniam atlyginimui, nuomos pajamoms (be verslo liudijimo)?

15% – kai autorinių atlyginimų, nuomos pajamų ir kitų apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamų iš individualios veiklos ir pajamų iš paskirstytojo pelno) metinė suma neviršys 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU).

20% – autorinių atlyginimų, nuomos pajamų ir kitų apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamų iš individualios veiklos ir pajamų iš paskirstytojo pelno) metinių pajamų daliai, viršijančiai 120 VDU.

8. Ar gyventojui, gavusiam darbo užmokestį, nuomos pajamas ir autorinius atlyginimus, reikės deklaruoti pajamas ir papildomai sumokėti pajamų mokestį, jeigu jo metinių pajamų suma 2019 m. viršys 120 VDU?

Nereikės, jeigu bendra didesnė kaip 120 VDU metinių pajamų suma susidaro kartu su darbo užmokesčiu (pavyzdžiui, kai darbo užmokestis sudarys 40 VDU, o nuomos pajamos ir autoriniai atlyginimai – 85 VDU).

Reikės, jeigu metinė darbo užmokesčio suma viršys 120 VDU, o pajamų mokestis išskaičiuotas pritaikius 20% pajamų mokesčio tarifą. Pajamų mokestį (papildomus 7%) reikės sumokėti nuo 120 VDU viršijančios darbo užmokesčio sumos.

Taip pat reikės sumokėti papildomai, jeigu nuomos pajamų ir autorinių atlyginimų metinė pajamų suma viršys 120 VDU, o pajamų mokestis išskaičiuotas pritaikius 15% pajamų mokesčio tarifą. Pajamų mokestį (papildomus 5%) reikės sumokėti nuo 120 VDU viršijančios darbo užmokesčio sumos.

 

Pajamų mokesčio tarifai nuo 2019 m.:

  • 20%

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dalis, neviršijanti :

– 120 VDU* (2019 m.)

– 84 VDU (2020 m.)

– 60 VDU (2021 m.).

(neįskaitant už 2018 m. ar ankstesnius metus apskaičiuoto darbo užmokesčio).

  • 27%

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dalis, viršijanti:

– 120 VDU (2019 m.)

– 84 VDU (2020 m.)

– 60 VDU (2021 m.)

(Neįskaitant už 2018 m. ar ankstesnius metus apskaičiuoto darbo užmokesčio)

  • 15%

2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ar vėliau

(neatsižvelgiant į bendrą metinių pajamų sumą)

  • 15%

Ligos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos

(neatsižvelgiant į bendrą metinių pajamų sumą)

  • 15%
Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai)
  • 15 %
Individualios veiklos pajamos (atėmus mokesčio kreditą)
  • 5%
Pajamos už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas)
  • 15%

Kitų nesusijusių su darbo santykiais (išskyrus iš individualios veiklos ir paskirstytojo pelno) apmokestinamųjų pajamų dalis, neviršijanti 120 VDU:

– palūkanos

– autoriniai atlyginimai

– iš turto pardavimo  (kitokio perleidimo nuosavybėn)

– honorarai

– azartinių lošimų laimėjimai

– tantjemos

– dovanos, prizai ne iš darbdavio

ir kt.

  • 20%

Kitų nesusijusių su darbo santykiais (išskyrus iš individualios veiklos ir paskirstytojo pelno) apmokestinamųjų pajamų dalis, viršijanti 120 VDU:

– palūkanos

– autoriniai atlyginimai

– iš turto pardavimo  (kitokio perleidimo nuosavybėn),

– iš turto nuomos

– honorarai

– tantjemos

– azartinių lošimų laimėjimai

– dovanos ne iš darbdavio ir kt.

 

Šaltinis: www.vz.lt