Nuo 2020 m. keičiasi importuojamų ir į kitą ES valstybę narę gabenamų prekių neapmokestinimo taisyklės

Nuo 2020 metų iki 7 dienų trumpėja terminas, per kurį Lietuvoje importuotos prekės turi būti išgabentos. Tik tokiu atveju joms gali būti taikomas 0 proc. importo PVM. Šio termino muitinė pratęsti negalės. Pagal naująsias taisykles importuotojo ir gavėjo, kuriam prekės bus gabenamos, PVM kodo galiojimą ir pavadinimo atitiktį VIES sistemoje ar kitais būdais tikrins muitinė.

PVM direktyvos ir PVM įstatymo pakeitimai sutrumpino importuotų prekių, kurioms taikomas 0 proc. importo PVM, išgabenimo į kitą valstybę narę terminą iki 7 dienų. Atitinkamai pakeistos muitinės departamento generalinio direktoriaus ir VMI viršininko įsakymu patvirtintos Importuotų ir tiekiamų į kitą Europos Sąjungos valstybę narę prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklės.

Norėdama taikyti šią lengvatą, LT ar kitos valstybės įmonė, registruota kaip PVM mokėtoja Lietuvoje, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad prekės skirtos išgabenti (sutartis, užsakymus, važtaraščius ir pan.), taip pat gavėjo duomenis. Jeigu gavėjas keičiasi, apie tai muitinę informuoti reikia ne vėliau kaip kitą dieną.

Jeigu prekės ar jų dalis iš LT neišgabenamos, apie tai ne vėliau kaip kitą dieną turi būti informuojama muitinė.

Muitinė tikrina importuotojo ir gavėjo PVM kodų galiojimą bei pavadinimų atitiktį (VIES sistemoje ar kitu būdu). Jeigu jų patikrinti neįmanoma, PVMĮ 35 straipsnis ir 0 proc. PVM tarifas netaikomas.

Šaltinis: https://www.mokesciu-sufleris.lt

Įsakymą galima rasti:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/097e5cb0115511eaa1dda5669c1a32a1?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e8581a5e-2f5a-4659-813c-79a1f6bfc993