Nuo 2020 m. keičiasi užsienio komandiruočių dienpinigių apmokestinimas

Nuo 2020-01-01 į užsienio komandiruotes ilgesniam laikui vykstančių darbuotojų atlyginimai turės gerokai didėti. Iki 2019-12-31 užsienio komandiruočių dienpinigiai gali būti neapmokestinami, jeigu darbuotojo mėnesio atlyginimas yra ne mažesnis kaip MMA, padauginta iš koeficiento 1,3. Nuo 2020-01-01 šis koeficientas didėja iki 1,65. Nuo 2020-01-01 didėja ir minimalusis atlyginimas (MMA).

Pakeistas LRV 2003-01-28 nutarimas Nr. 99, kuris nustato GPM ir „Sodros“ įmokomis neapmokestinamų dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimą.

Viena iš sąlygų, kuri leidžia neapmokestinti užsienio komandiruočių dienpinigių, yra komandiruojamo darbuotojo atlyginimas: nuo 2020-01-01 atlyginimas turės būti ne mažesnis kaip MMA, padauginta iš koeficiento 1,65, arba valandinis atlygis turės būti ne mažesnis kaip MVA, padaugintas iš koeficiento 1,65.

Minimalusis atlyginimas nuo 2020-01-01 didėja: MMA bus 607 €, MVA – 3,72 €.

Į užsienį komandiruojamo darbuotojo visi dienpinigiai gali būti neapmokestinami, jeigu darbuotojo mėnesio atlyginimas, nustatytas darbo sutartyje, bus ne mažesnis kaip 1 001,55 € (607 € × 1,65), o jeigu atlyginimas yra valandinis, jis turi būti ne mažesnis kaip 6,14 € (3,72 € × 1,65).

Kai darbuotojui nustatytas mažesnis atlyginimas, GPM ir „Sodros“ įmokomis apmokestinami ne visi dienpinigiai, o tik tiek, kurie viršija 50 proc. darbuotojo atlyginimo.

 

Šaltinis: https://www.mokesciu-sufleris.lt