Nuo 2020 m. sausio 1 d. įmonių vadovams nebelieka galimybės išsimokėti dvigubai didesnius dienpinigius

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įmonių vadovams nebelieka galimybės išsimokėti dvigubai didesnius dienpinigius, nei numato Vyriausybės patvirtintos normos, ir sumažinti šia suma apmokestinamąjį pelną.

Iš nutarimo „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ Vyriausybė išbraukė punktą, kuris skelbė, kad įmonės vadovui, kuris nėra tos bendrovės akcininkas, taip pat individualios įmonės ar ūkinės bendrijos vadovui dienpinigių norma gali būti padidinta 100%. Visą šią sumą įmonė galėjo pridėti prie sąnaudų, kurios mažina apmokestinamąjį pelną.

Finansų ministerija pažymi, kad šis pakeitimas priimtas įsiklausius į socialinių partnerių pasiūlymus. Vyriausybė priėmė sprendimą šios taisyklės atsisakyti nuo 2020 m. sausio 1 d. Įmonės vadovams mokamų dienpinigių apmokestinimo taisyklės suvienodintos su taisyklėmis, taikomomis kitiems į komandiruotę keliaujantiems darbuotojams.

„Paminėtos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės nustato tik komandiruočių kompensacijų apmokestinimo tvarką, tačiau nereguliuoja jų dydžių. Vadovams įmonė gali mokėti ir normas viršijančius dienpinigius, tačiau normas viršijanti dalis bus apmokestinama“, – komentuoja FM.

„Mano vertinimu, šią anachronistinę nuostatą jau senai reikėjo panaikinti, nes ji tapo tik dar viena galimybe vieninteliam akcininkui – direktoriui išsiimti daugiau neapmokestinamų pinigų iš įmonės, dažnu atveju dar ir maskuojant po komandiruote atostogas, – komentuoja Kęstutis Lisauskas, konsultacijų bendrovės EY partneris. Anot jo, nepriklausomybės pradžioje tokia nuostata gal ir turėjo prasmę – iš vos 25% ES pragyvenimo lygio vidurkio siekiančios valstybės atvažiavusiam direktoriui reikėjo pasirodyti lygiaverčiam verslo partneriams kitose valstybėse. Tačiau dabar Lietuvos pragyvenimo lygis viršija 75% ES vidurkio, bet kuris įmonės vadovas gali sau leisti elgtis taip pat, kaip jo verslo partneriai.

Šaltinis: https://www.vz.lt