Pakeista gyventojų GPM deklaracijos forma ir pildymo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo” yra patvirtintos pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma ir Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės.
Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma ir jos priedų formos yra skirtos 2019 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) nuolatinių Lietuvos gyventojų gautoms pajamoms ir nuo jų apskaičiuotam pajamų mokesčiui deklaruoti.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019-12-16 informaciniame pranešime Nr. (18.18-31-1E)RM-36981

Informaciją parengė
Teisės departamentas

Šaltinis: www.vmi.lt

Daugiau informacijos:

https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-36981/ea428663-aac0-4ce3-87ed-f009313d6b89