Pakeistas GPMĮ komentaras dėl dienpinigių apmokestinimo GPM

GPMĮ komentare pakeisti užsienio komandiruočių dienpinigių apmokestinimo pavyzdžiai: koeficientas 1,3 pakeistas į 1,65, nuo 2020 m. taikomas 607 € MMA ir 3,72 € MVA.

VMI pakeitė GPMĮ 17 str. 1 d. 5 punkto komentarą, nes nuo 2020-01-01 įsigaliojo LRV 2003-01-28 nutarimo Nr. 99 pakeitimas, reikalaujantis mokėti didesnius atlyginimus į užsienio komandiruotes vykstantiems darbuotojams. Su šia tema susijusi mokesčių naujiena „Nuo 2020 m. keičiasi užsienio komandiruočių dienpinigių apmokestinimas“.

Į komentarą VMI įrašė naują nuostatą: „Sąvoka „darbo užmokestis“ suprantama taip, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekse“, tačiau nepaaiškino, kokią reikšmę jį turi sprendžiant dėl dienpinigių apmokestinimo. Atsižvelgiant į tai, kad LRV 2003-01-28 nutarimo Nr. 99 2.5 punktas reikalauja su MMA, padauginta iš koeficiento 1,65, lyginti darbuotojui nustatytą darbo užmokestį, sprendžiant dėl darbuotojui nustatyto atlyginimo dydžio turėtų būti vertinamos visos sudėtinės darbo užmokesčio dalys, kaip jos apibrėžtos Darbo kodekso 139 str. 2 dalyje, jeigu jos yra nustatytas darbuotojo darbo sutartyje, kolektyvinėje sutartyje, darbo apmokėjimo sistemoje ar kitame norminiame teisės akte (DK 140 str.).

Šaltinis:

https://www.mokesciu-sufleris.lt