Pakeistos dokumentų teikimo VMI elektroniniu būdu taisyklės

Šios taisyklės nustato, kaip mokesčių mokėtojas turi jungtis prie VMI informacinių sistemų – deklaravimo, i.MAS ir kitų, kaip sudaromos sutartys su VMI dėl deklaracijų ir duomenų teikimo mokesčių administratoriui ir kokiais būdais mokesčių mokėtojas yra identifikuojamas. Padaryti kai kurių sąvokų pakeitimai. Atsirado trečias būdas sudaryti deklaracijų teikimo sutartį – automatiškai. Jungtis prie VMI sistemų bus galima ir su VMI išduotomis prisijungimo priemonėmis.

Nuo šiol VMI patvirtintos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės reglamentuoja prisijungimą net tik prie EDS (elektroninės deklaravimo sistemos), bet ir prie visos VMI informacinės sistemos (VMI IS).

Sutartys su mokesčių mokėtoju dėl duomenų tiekimo bus sudaromos ne tik raštu ir elektroniniu būdu, bet ir automatiškai: „Pagal VMI turimus duomenis sudaroma sutartis su mokesčių mokėtoju (juridiniu asmeniu) ir automatiškai sukuriamas sutarties priedas mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovui ir/ar įgaliotam asmeniui su visomis sutarties priede nurodytomis teisėmis“ (taisyklių 7.2 p.).

Prisijungimas prie VMI IS galimas per bet kokias mokesčių mokėtoją identifikuoti leidžiančias autentifikavimo sistemas, su kuriomis VMI yra sudariusi sutartis, pavyzdžiui, bankus, taip pat naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą arba VMI suteiktas VMI IS priemones: prisijungimo vardą, slaptažodį, slaptažodžių kodų kortelę. Dėl jų reikia kreiptis į VMI.

Padaryta kitų redakcinio pobūdžio pakeitimų.

Šaltinis: https://www.mokesciu-sufleris.lt