VMI informacija apie deklaravimą

VMI pateikė paaiškinimus gyventojams, kurie turėtų padėti deklaruojant metines pajamas. Kaip teisingai jas apmokestinti, taikyti GPM lengvatas, susigrąžinti GPM, perskaičiuoti GPM ir NPD, sumokėti mokesčius. Taip pat padėti teisingai užpildyti paramos pervedimą, jos gavėjams.

1. Dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos susigrąžinimo:

2020-02-13 raštas Nr. (18.18-31-1E) RM-4519 DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PERMOKOS SUSIGRĄŽINIMO

2. GPM susigrąžinimo tvarka sumokėjus gyvybės draudimo įmokas į pensijų fondus, už studijas, už patalpų ir automobilių remontą, už paslaugas auklėms

VMI 2020-02-18 raštas Nr. (18.18-31-1 E) RM- 4919 DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO LENGVATŲ GYVYBĖS DRAUDIMO IR KITOMS ĮMOKOMS DEKLARAVIMO

3. Kaip skirti dalį GPM paramai

VMI 2020-02-14 raštas Nr. (18.18-31-1E) RM-4599 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL PAJAMŲ MOKESČIO DALIES SKYRIMO

4. Išsamus leidinys apie paramos skyrimą

VMI 2020-02-17 raštas Nr. (18.18-31-1E) RM-4708 DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO „GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS – PARAMAI“

5. Atvejai, kai gyventojai privalo perskaičiuoti NPD ir sumokėti papildomą GPM bei pateikti metinę deklaraciją

VMI 2020-02-14 raštas Nr. (18.18-31-1E)RM-4566 DĖL GYVENTOJO PRIEVOLĖS PERSKAIČIUOTI METINĮ NEAPMOKESTINAMĄJĮ PAJAMŲ DYDĮ IR MOKĖTINĄ PAJAMŲ MOKESTĮ

6. Akcijų ir kito finansinio turto pardavimo GPM

VMI 2020-02-12 raštas Nr. (18.18-31-1E) RM-4310 DĖL 2019 METAIS GYVENTOJŲ GAUTŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN IR IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ REALIZAVIMO PAJAMŲ APMOKESTINIMO IR DEKLARAVIMO YPATUMŲ

7. Gautų palūkanų apmokestinimas GPM

VMI FM 2020-02-17 raštas Nr. (18.18-31-1E) RM-4708 DĖL 2019 METAIS GYVENTOJŲ GAUTŲ PALŪKANŲ APMOKESTINIMO IR DEKLARAVIMO

8. Gyventojų turto deklaravimo klausimai

2020-02-14 raštas Nr. (18.18-31-1E) RM-4598 APIE NUOLATINIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMĄ 2020 METAIS

 

Šaltiniai:

www.vmi.lt

www.mokesciu-sufleris.lt